DE HUISKAEMER

Warmte, gezelligheid en gOEDE ZORG

Kwaliteit..

De Huiskamer staat voor goede kwaliteit. We houden ons aan alle wettelijke kwaliteitstoetsingen.

Bedrijfsmatig is er de toetsing voor certificering. Zorginhoudelijk wordt periodiek de tevredenheid getoetst. Daarnaast houden we minimaal jaarlijks evaluaties met de bewoners, familie/wettelijk vertegenwoordiger. Daarin bespreken we de kwaliteit van wonen, zorg en begeleiding. Met als uitgangspunt het welzijn van de bewoner.

De organisatie van De Huiskaemer is gestoeld op de principes van de governancecode zorg, tevens is De Huiskaemer aangesloten bij de Klachtenportaal zorg.

Raad van toezicht

Naast de kwaliteitstoetsingen vindt De Huiskaemer het belangrijk dat er een Raad van Toezicht is. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van De Huiskaemer.

  Volg ons

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

  Heb je een andere vraag?

  Neem dan contact met ons op.

  Leo en Anne Pronk

  Telefoon / Whatsapp
  Postadres

  De Huiskaemer
  Noorddijk 10a
  3248 LH Melissant